Bilder av ulike aktiviteter i klubben


Bilder fra Klubbmesterskapet 24.11.12

Bilder fra NM par, parmix, trippelpar Tønsberg 09.09.12

GDKs 1-års-jubileum i bilder!

Klubbens første årsmøte 14.01.2012 - nye spilleskjorter

Julebordet 12. november 2011

Klubbmesterskapet 12. november 2011

Kai Johansen får sitt diplom for å ha kastet klubbens første 180 i match

Bilder fra klubbkvelder høsten 2011