Klubbens styre


Klubbens styre består av :

Formann: Torgeir Krohn
Nestleder: Kai Johansen
Kasserer: Kristin Viken
Styremedlem: Lars Martin Krohn
Styremedlem: Hege Olsrud Aas
Webansvarlig: Kai Johansen

Styret kan kontaktes på vår mail: post@glaamdaldartklubb.com

E-mail til Glaamdal Dartklubb